I
MIC
219299 Terranova
+0

[VA] Decret creació banc regional

D'acord amb l'article 8 de la Ley de Organización y División Territorial, amb l'article 6 del estatut de la Val d'Aran. I d'acord amb el decret de competències amb l'article 1. La val d'aran podrà crear les seues empreses regionals. Es per això que el Consell crearà la primera empresa regional, la qual serà un Banc Públic i es regirà per els següents articles:

Article 1: El Banc Regional d'Aran (BRA) serà l'ent creditici de la regió i serà de titularitat pública.

Article 2: El Banc Regional d'Aran oferirà diposits i prestecs exclusivament als bancs privats els quals siguen propietat al 100% dels ciutadans de la Val d'Aran i tinguen seu social a la Val d'Aran. També serà requisit indispensable que els bancs de la Val d'Aran tinguen un patrimoni mínim de 100 monedes.

Article 3: Els requisits que demane la llei de la Banca Arcadia també seran obligatoris per als bancs aranesos, com per exemple tindre un registre dels seus moviments financers.

Article 4: El Banc Central estarà dirigit pel President Regional. El qual haurà d'anotar totes les entrades i eixides a un fil del fòrum regional.

Article 5 Els diners del Banc Regional d'Aran estaran dipositats en el compte del Banc Regional de la Val d'Aran (BRA).

Article 6 Tots els prestecs i diposits hauran d'estar signats per les dos parts mitjançant un contracte oficial dins del fòrum de "Documentos Notariales".

Terranova President de la Val d'Aran
Terranova Presidente del gobierno de Arcadia.

07/08/2014

    Orden: Fecha | Votos 0 mensajes en este hilo creado hace .

Para poder participar en esta conversacion has de registrar tu ciudadano

Más hilos

Reestructuración de Arcadia, [GOB] Oposiciones a funcionario del BOPL, [PR] Restablecimiento de la Legalidad (18/03/14), Dación de Fe de la casa Horse hacia el candidato Onii_Chan, Sesión de control al gobierno. Miércoles 16 de Octubre de 2013., [TN] Diario del Norte (7), [PM] Acto multitudinario del PM en Bahlberg, biba arcadia, Recurso de inconstitucionalidad contra el codigo administrativo , Juego de reinos/edad media ,