I
MIC
Accepta aquesta modificació de l'Estatut de Cathalúa?

[b]Preàmbul[/b]
Nosaltres, els ciutadans de Cathalúa, part dels Països Cathaluans (Països Catalans o Països Cathalans), descendents dels antiquíssims Estats de Llevant, i amb la intenció de fomentar la llibertat de tot ciutadà, i per tant assegurar els beneficis de la llibertat, tant per a nosaltres com per a la nostra posteritat, promulguem i establim el següent estatut:

[b]Títol preliminar[/b]

Article 1:
Cathalúa, en virtut de la Llei d'Organització i Divisió Territorial de 4 de juliol de 2014, es constitueix com a regió autònoma a l'Estat d'Arcàdia. Cathalúa formarà, juntament amb la de la Val d'Aran, els Països Cathaluans, en forma de mancomunitat.
La llengua oficial de Cathalúa serà el cathaluà, i l'arcadi tindrà un estatus especial, que permetrà que els documents del país, juntament amb el cathaluà, siguin escrits en aquesta llengua.

Article 2:
La bandera oficial serà la següent: http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8854653la-Gran-cathala.png

Article 3:
L'himne oficial de Cathalúa serà "els Segadors": http://youtu.be/_lEubxn7Tec
El gentilici serà cathaluà / na

Article 4:
El lema oficial de Cathalúa serà "Visca el Príncep, Nostre senyor, i mori el mal Govern!".
La Diada nacional de Cathalúa serà el 11 de setembre, per recordar a tan grans defensors que van lluitar fins al final per la sobirania, lleis i institucions pròpies de Cathalúa.

[b]Títol I: Organització territorial[/b]

Article 5. Les Vegueries de Cathalúa són les següents:
[b]Vegueria de Lhúnia– consell veguerial: ciutat de Lhúnia
Vegueria de l'Alta Rivera- consell veguerial: ciutat de Rivert
Vegueria de les Terres del Sheyna– consell veguerial: ciutat de Valhúa
Vegueria de les Terres del Nord– consell veguerial: ciutat de Terra Nova
Vegueria d'Aramunt– consell veguerial: ciutat d'Aramunt
Vegueria de Lheyda- consell veguerial: ciutat de Ponts[/b]

[b]Títol II: Competències de les institucions cathaluanes[/b]

Article 6:
Cathalúa comptarà amb les següents competències, aquestes podran ser transferides a la Mancomunitat a través de decret, signat pel president de Cathalúa i ratificat pel poble cathaluà.
● Organització de fires i esdeveniments
● Direcció de l'administració regional
● Convocatòria de referèndums vinculants a nivell regional
● Desenvolupament del context i històries regionals, sempre intentant evitar les contradiccions amb els nacionals i amb els de la resta de regions
● Creació d'empreses públiques
● Elaboració dels pressupostos, que ha d'aprovar per referèndum vinculant.
● Establiment de taxes a les empreses que s'instal · lin a les seves regions, dins dels límits aprovats per la llei
● Concessió de subvencions
● Utilització dels recursos naturals regionals
● Política de jerarquització urbana: nom de les ciutats, dels districtes interns del mapa i de la capitalitat de la Regió i dels diferents districtes.
● Creació i modificació dels Símbols regionals
● Control del cens poblacional de la regió
● Creació de XAT
● Creació d'un subfòrum regional
● Compte exempta d'impostos
● [b]direcció d'obres públiques al territori.[/b]
● [b]Competències d'ensenyament i sanitat al territori cathaluà.[/b]

Article 7:
Mitjançant un decret del president de la Diputació del General es decidiran quines competències passen a formar part del parlament o de l'executiu. Per aprovar aquest decret s'haurà de votar mitjançant un referèndum vinculant entre els ciutadans de la regió.


[b]Títol III Poder executiu[/b]

Article 8:
El govern del territori es dirà "Diputació del General", diferenciant-la de la institució mancomunal i estarà format únicament pel president de la Diputació, que podrà delegar funcions en un diputat i un oïdor si els voleu.

Article 8.1:
Les competències del diputat i l'oïdor s'hauran d'establir mitjançant decret.

Article 9:
El President de la Diputació del General serà elegit mitjançant eleccions que se celebraran un cop al mes (el primer cap de setmana de cada mes) i duraran 48 hores, i serà president el candidat més votat.

Article 10:
Els candidats a la presidència es podran presentar a les eleccions de la Diputació en un fil habilitat que s'obrirà 3 dies abans de les eleccions.

[b]Títol IV Poder legislatiu[/b]

Article 11:
El poder legislatiu cathaluà el conformen les Corts Cathaluanes, format per tots els ciutadans cathaluans que demanin formar part voluntàriament.

Article 12:
Qualsevol ciutadà cathaluà pot obrir un fil amb una proposta de llei.

Article 13:
Tot ciutadà cathaluà té dret a veu en qualsevol proposta de les Corts, sempre que fos ciutadà cathaluà abans de l'obertura del debat.

Article 14:
La votacions de les propostes de llei seran públiques.

Article 15:
Perquè una proposta sigui aprovada, ha de tenir una majoria simple de vots a favor.

Article 16:
L'elecció del president de les Corts es farà cada mes al cap de setmana següent a les eleccions de la Diputació del General. En cas de no haver candidats, o després de la seva dimissió, el president de la Diputació exercirà de President de les Corts Cathaluanes.

Article 17:
Les funcions del president del parlament consisteixen en moderar els debats i convocar les votacions de les propostes de llei.

Article 18: El poder legislatiu pot ser transferit a caràcter mancomunal si així ho decreta el president de la Diputació i amb ratificació del poble cathaluà.

[b]Títol V Ciutadania[/b]

Article 18:
Tots els que estiguin afiliats al grup de Cathalúa seran ciutadans de la regió. A no ser que estiguin també afiliats a una altra regió, en aquest cas no obtindran la ciutadania cathaluana.

DISPOSICIÓ FINAL: Aquest estatut entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat mitjançant un referèndum vinculant entre els habitants de la regió, s'hagi aprovat per l'Assemblea d'Arcàdia i signat pel president de la Diputació del General de Cathalúa i el President del Govern d'Arcàdia.

A Lhúnia, Cathalúa, Països Cathaluans, Arcàdia a 22 agost de 2014.

kendel, President del Govern d'Arcàdia.

Arrahona, President de la Diputació del General de Cathalúa

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
1 100,00%
 
No 0 0,00%
 
En Blanco0
Legitimidad: 1 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos