I
MIC
Ratifiques aquest Decret?

Aquesta ratificació significarà que s'ha acceptat que es convoquessin les eleccions al parlament dels països cathalans el 5 de setembre de 2014
----------
Preàmbul:
El Govern provisional de la Generalitat dels Països Cathalans, amb l'article 15, numeral 3, es disposa ha dissoldre el Parlament i posar data dels pròxims comicis per la I Legislatura.

ARC:El gobierno provisional de la Generalitat dels PaÏsos Cathalans, con el artículo 15, numeral 3, se dispone ha disolver el Parlamento y poner fecha a los proximos comicios para la I Legislatura.

Article 1: Les eleccions al Parlament cathalà tindran lloc aquest 5 de setembre de 2014.

ARC:Las elecciones al Parlament cathalà tendrán lugar este 5 de septiembre de 2014


Arrahona d'Homs i Casademunt, membre del gabinet provisional de la Generalitat
Terranova lo Blanch i d'Homs, membre del gabinet provisional de la Generalitat

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
2 100,00%
 
No 0 0,00%
 
En Blanco0
Legitimidad: 2 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos